Gus fios a chuir gu Theatre Gu Leòr, cuireabh post-d gu:

Muireann Kelly Stiùiriche na h-Ealain: muireann@theatreguleor.com

Rhona NicDhùghaill Co-òrdanaiche na Companaidh: rhona@theatreguleor.com

Beth Frieden Neach-Ealain Dràma: beth@theatreguleor.com

 

Ceistean Coiteanta: 

Post-d: info@theatreguleor.com

Fòn: 0044 7504 851582