Gus fios a chuir gu Theatre Gu Leòr, cuireabh post-d gu:

Muireann Kelly, Stiùiriche na h-Ealain: muireann@theatreguleor.com

Rhona NicDhùghaill, Co-òrdanaiche na Companaidh: rhona@theatreguleor.com

Mairi Morrison, Neach-Ealain Ionnsachadh Cruthachail: info@theatreguleor.com

Catriona Lexy Campbell, Neach-Ealain Dràma: catriona@theatreguleor.com

Beth Frieden, Neach-Ealain Dràma: beth@theatreguleor.com

 

Ceistean Coiteanta: 

Post-d: info@theatreguleor.com

Fòn: 0044 7504 851582