Thig a Chèilidh Oirnn

Mar as trice, bidh an oifis againn fosgailte Diluain gu Dihaoine eadar 10m agus 6f.

Tha fàilte air duine sam bith a tha airson cèilidh oirnn aig Ionad 3, 22 Sràid Mansfield, Glaschu, G11 5QP.

Gus fios a chur gu Theatre Gu Leòr, cuiribh post-d gu:

Muireann Kelly | Stiùiriche Ealain: muireann@theatreguleor.com

Rhona NicDhùghaill | Co-òrdanaiche na Companaidh: rhona@theatreguleor.com

Beth Frieden | Neach-ealain Dràma: beth@theatreguleor.com

 

Ceistean Coiteanta: 

Post-d: info@theatreguleor.com

Fòn: 0044 7504 851582