LE CATRIONA LEXY Chaimbeul

Leatha fhèin air oidhche stoirmeil ann an taigh uaigneach, tha Lydia Ross a’ feitheamh gus an tig Guthrie a’ loidsear ùr aice… ach dh’fhaodar nach eil Guthrie buileach mar a bhithear an dùil...’S e sgeulachd ghaoireasach a th’ ann a tha gad fhàgail ann an teagamh agus a tha a’ coimhead ris a’ chron a tha tighinn bho cheagalan mì-fhallainn agus a’ faighneachd dè cho fada sa thèid sinn airson na ceangalan sin a chumail teann.  Dealbh-chluich ùr, cò-aimseireil sa Ghàidhlig le fo-thiotalan sa Bheurla, dealbhachd beòthail agus ceòl àraid a tha còmhla ag innse na sgeulachd cho iomlan sa ghabhas dha luchd-èisteachd farsainge.AIR CHUAIRT: 

Fri 14 Feb 2014, 8pm Druimfin, Tobermory
Sat 15 Feb 2014, 8pm Bunessan Hall
Mon 17 Feb 2014, 8pm Argyllshire Gathering Halls, Oban
Tue 18 Feb 2014, 7.30pm Isle of Coll, An Cridhe
Fri 21 Feb 2014, 8pm Appin Village Hall
Sat 22 Feb 2014, 8pm Resolis Memorial Hall
Mon 24 Feb 2014, 7.30pm Gairloch Hall
Tue 25 Feb 2014, 8pm Plockton Hall
Wed 26 Feb 2014, 7.30pm SEALL at Sabhal Mòr Ostaig
Thu 27 Feb 2014, 7.30pm Eden Court, Inverness
Fri 28 Feb 2014, 8pm Rosehall Village Hall
Sat 1 Mar 2014, 7.30pm Ullapool, Macphail Centre
Mon 3 Mar 2014, 7.30pm Isle of Lewis, Clan MacQuarrie Centre
Tue 4 Mar 2014, 7.30pm Isle of Harris, Leverburgh Village Hall
Wed 5 Mar 2014, 7.30pm South Uist, St Peter's Hall
Thu 6 Mar 2014, 7.30pm North Uist, Carinish Village Hall
Sat 8 Mar 2014, 8pm Isle of Barra, Castlebay School 


Dealbhan:


LÈIR-MHEASAN:

'Plenty of potential and some real narrative tension' - The Scotsman

This melodrama is ... nicely judged, with good direction from Muireann Kelly, beautiful ominous animation and design by Iain Craig and a chilly piano/acoustic guitar score from Ross Brown. Occasionally, its claustrophobia resembles Roman Polanski's thriller Repulsion.....elements work beautifully and the writing has real potential'. - Across the Arts

'The production ...has a look, and feel, of real quality about it. As tensions rise, identities are scrutinised, and dubious power-play motives come to the fore. It also features two solid performances from Donna Nic Leoid and Dol Eoin Mackinnon' - The Herald

'The ever changing power balance between the leads makes for interesting viewing in Catrìona Lexy Chaimbeul’s new play Doras Dùinte….there is a good chemistry between the Donna Nic Leòid’s agitated Lydia and Dòl Eoin MacKinnon’s more relaxed Guthrie...the haunting music by Ross Brown makes for a lovely soundtrack behind the action and draws you into the intense atmosphere.' - The Skinny


BEACHDAN AN LUCHD-ÈISTEACHD:

‘Furasta ri leanntainn, bha an sgriobt gu math inntinneach is bha an sgioba-chluiche air leth…Tuilleadh dheth seo mas e do thoil e!’ - Oran Mòr

‘’S e dealbh-chluich Gàidhlig a tharraing mi ann… agus bha an drama agus na duligheadasan aig na characters gad ghlacadh sa mhionaid…agus a’ tarraing dhaoine aig nach eil Gàidhlig le fò-thiotailean’ - Oran Mòr


Creideasan:

Catriona Lexy Campbell – Sgrìobhaiche
Muireann Kelly - Stiùiriche

Cleasaichean (Oran Mòr):

Dòl Eòin Mackinnon – Guthrie
Donna Macleod – Lydia

Cleasaichean  (Air Chuairt):

Dòl Eòin Mackinnon – Guthrie
Catriona Lexy Campbell- Lydia

Sgioba Chruthachail:

Iain Craig - Dhealbhadh / Fo-Thiotalan & Dealbhadh Seata
Donna Macleod – Dealbhadh Aodaich
Ross Brown – Neach-Ciùil
Nicola McCartney – Dramaturg

Sgioba Riochadachaidh:

Hilly - Manaidsear Riochdachaidh
Clare Mcneill - Manaidsear Stèidse Teicnigeach
Mick Andrew – Dealbhadh-Solais
Katharina Siebert - Leas-Mhanaidsear Stèidse


Le Taic Bho: