GRUTH IS UACHDAR
TAISBEANADH LE SGOIL GHÀIDHLIG GHLASCHU AGUS THEATRE GU LEÒR

Dh’ obraich Theatre Gu Leòr agus an neach-deilbh, Frances Collier, le sgoilearan bho S2/3 aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu gus taisbeanadh pìos dràma ùr stèidhichte air a’ cheòl bhòidheach bhon t-sreath TBh BBC, Gruth is Uachdar (le cead coibhneil bho Donald Shaw). Thug na sàr thidsearan bhon roinn ciùil agus an roinn dràma aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Frances MacEachan agus Marion Chaimbeul, an orcastra agus na sgoilearan bho S2/3 còmhla gus an dealbh-chluich a thaisbeanadh. Bha na sgoilearan air an àrd-ùrlar, air cùl a’ chùirtear agus ag obair gu cruaidh sa h-uile roinn dhen riochdachadh.


le taic bho: