IÒGA LE PUPAID A’ TILLEADH san Òg-mhios!

Bidh Beth Frieden, Charlotte Allan, agus Sonia Gardes a' dèanamh taisbeanaidhean far a bheil Miranda am Pupaid ag innse sgeulachd mu dheidhinn anail agus a' teagasg leasan iòga aig an aon àm, agus a' toirt cothrom don luchd-èisteachd a bhith a' gabhail pàirt. Thòisich am pròiseact aig Fèis Imaginate, agus le taic maoineachaidh bho Bhòrd na Gàidhlig, rinn an triùir leasachadh air an sgeulachd agus chuir Beth sa Ghàidhlig e.

Bidh Miranda agus an sgioba Iòga le Pupaid a’ nochdadh aig Latha Gàidhlig aig Pàirc Mugdock, Didòmhnaich 2 An t-Òg-mhios.

Bidh an sgìoba cuideachd a’ cumail seiseanan iòga aig Fèis Taobh an Iar ann am Partaig, Disathairne 8 An t-Òg-mhios.

Tuilleadh fiosrachaidh a’ tighinn a dh’aithghearr!


Le Taic Bho:

yogalogos.jpg