Air a thaisbeanadh le Theatre Gu Leòr le taic bho Teatar Nàiseanta na h-Alba agus Amharclann na Mainistreach 

SCOTTIES

LE  MUIREANN KELLY AGUS FRANCES POET

“Beir abhaile ar marbh ”

Le teileagram à Èirinn ann an 1937 dh’ fhosgail sgeulachd mu dheichnear ghillean òga à Eilean Acla a fhuair bàs ann an tubaiste teine ann am bothan ann an Alba. Is ann an Glaschu an-diugh tha buaidh am bàis a’ dùsgadh anam gille òg ’s e a’ feuchainn ri a ghuth a lorg.

Dealbh-chluich ùr dhrùideach le cànan agus ceòl Alba agus Èireann. 

#ScottiesTGL.

 Le Taic bho Teatar Nàiseanta na h-Alba, Amharclann na Mainistreach, Alba Chruthachail agus Colmcille

 Air co-choimiseanadh le Teatar Nàiseanta na h-Alba agus Theatre Gu Leòr


Air Chuairt as t-fhoghar 2018:


Diardaoin 13 – Disathairne 15 Sultain - Tron Theatre, Glaschu

7.45f gach oidhche + 2.30f matinee Disathairne

TIOGAIDEAN RIN REIC AN SEO  neo fòn: 0141 552 4267    

Còmhradh às dèidh làimh 13mh dèn t- Sultain

Disathairne 15mh dèn t-Sultain – mìneachadh BSL san fheasgar le Catherine King & mìneachadh audio


Diciadain 19 Sultain - Macrobert Arts Centre, Sruighlea

7.30f    TIOGAIDEAN RIN REIC AN SEO  neo fòn :  01786 466666


Dihaoine 21 & Disathairne 22 Sultain - Eden Court Theatre, Inbhirnis

7.30f      TIOGAIDEAN RIN REIC AN SEO  neo fòn: 01463 234 234    

Disathairne 22 Sultain, mìneachadh BSL le Catherine King


Diluain 24 Sultain - Lemon Tree, Obar Dheathain

7f   TIOGAIDEAN RIN REIC AN SEO  neo fòn: 01224 641122 


Diardaoin 27 – Disathairne 29 Sultain - Traverse Theatre, Dùn Èideann

7.30f    TIOGAIDEAN RIN REIC AN SEO neo fòn: 0131 228 1404    

Dihaoine 28 Sultain, mìneachadh BSL le Catherine King


Dihaoine 5 & Disathairne 6 Dàmhair @ Coláiste Acla, Coláiste Acla, Dumha Éige, Acaill, Contae Mhaigh Eo, Éireann

. 7.30f Tiogaidean rin reic tro Amharclann na Mainistreach (air-loidhne / fòn) no aig an doras.

www.abbeytheatre.ie  neo fòn: 00353 (01) 87 87 22 TIOGAIDEAN RIN REIC AN SEO A DH’AITHGHEARR


Lèirmheasan

★★★★★ “Beautifully written and powerfully performed…A truly unforgettable performance.” - The Skinny

https://www.theskinny.co.uk/theatre/shows/reviews/scotties-traverse-theatre-edinburgh

★★★★ “A brooding hybrid of theatrical forms...which moves between ceilidh and lament  - The Herald 

http://files.heraldscotland.com/arts_ents/16883692.theatre-review-scotties-tron-glasgow-four-stars/

★★★★A show to remember, and an important staging-post in Scotland’s long journey towards greater knowledge of itself, through the stories it tells.” - The Scotsman

https://www.scotsman.com/lifestyle/culture/theatre/theatre-review-scotties-tron-glasgow-1-4801184


★★★★The eight-strong cast...under a haunting lighting design by Simon Wilkinson emerge from Charlotte Lane’s translucent set like wandering souls” - Reviewsphere

https://www.reviewsphere.org/theatre-review-scotties/


DEALBHAN le Mihaela Bodlovic https://www.mihaelabodlovic.co.uk/

CLEASICHEAN: 

Ryan Hunter - Michael

Faoileann Cunningham - Molly

Cian McNamara - Fraoch

Colin Campbell - Seán Óg

Stephen McCole - Aonghas/Gaffer/Scots Man

Mairi Morrison - Morag/Squad Woman

Anne Kidd - Grace/Forewin/Scots Woman

Alana MacInnes - Piper/Girlín

Eadar-theangaiche Cànan Balbhanachd Bhreatainn - Catherine King

SGIOBA CRUTHACHAIL :

Co-sgrìobhaiche - Muireann Kelly agus  Frances Poet

Còmhradh Albais: Liz Lochead

Stiùiriche:  Muireann Kelly

Neach-leasachaidh Dràma: Pamela McQueen

Dealbhadh-Seata & Aodaich: Charlotte Lane

Dealbhadh Solais : Simon Wilkinson

Coireògrafaiche: Jessica Kennedy

Ceòl: Laoise kelly

Dealbhadh Fuaime: Ross Wilson

Ceannbhair Èideadh: Jessica Griffiths

Stiùiriche Ruith-thairais Gluasaid: Chrissie Ardill

PRODUCTION TEAM:

Riochdachadh - Callum Smith


Manaidsear Riochdachaidh - Elleanor Somerville

Manaidsear Stèidse na Companaidh - Katharina Siebert

Manager Stèidse Teicnigeach - Stephen Cunningham

Ceannard Stèidse - Emma Campbell

Greis-Gnìomhachais Dealbhachd - Alice Watson

Co-òrdaniche na Companaidh - Fiona Murray

Neach-Ealain Dràma is Foghlaim - Calum MacDonald

Sanasachd - Story Telling PR, Miriam Attwood and Miriam Black

Comhairlichean Margaidheachd - Yellow Bird Digital, Lindsay Hammond and Nicola Paul

Greis-Gnìomhachais Margaidheachd - Frances Driscoll

Dealbhachd Grafaig - Sean McGonigal

Dealbhan -Mihaela Bodlovic aliceboreasphotography.com


LE TAIC BHO:

                                                        le taic bho   COLMCILLE